Mesimo zajedno – Novogodišnje nagrađivanje Pravilnik

Za kraj ove i početak sledeće godine kompanija Lesaffre RS doo Beograd odlučila je da u susret novogodišnjim i božićnim praznicima, obraduje svoje pratioce na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram i organizuje nagradnu aktivaciju. Nagradna aktivacija će se odvijati na Fejsbuk i Instagram stranici Mesimo zajedno.

Trajanje nagradne aktivacije

Novogodišnje nagrađivanje na Fejsbuku i Instagramu trajaće od 15. decembra od 12h do 15. januara 2023. godine do 24h. Informaciju o pobednicima nagradne aktivacije na društvenim mrežama objavićemo na Fejsbuk i Instagram stranici Mesimo zajedno 19. januara najkasnije do 17h. 

Podaci o nagradnim aktivacijama

Učešće u nagradnoj aktivaciji je besplatno i dobrovoljno. Ista aktivacija biće realizovana na Facebook i na Instagram profilu, vi birate na kojoj društvenoj mreži ćete učestvovati:

https://www.facebook.com/MesimoZajedno/ 

https://www.instagram.com/mesimozajedno/?hl=en

Samim učešćem u nagradnoj aktivaciji, smatraće se da je učesnik pročitao i razumeo pravila učešća.

 

PRAVILA AKTIVACIJE

Na Fejsbuk i Instagram stranici Mesimo zajedno organizuje se nagradna aktivacija. Kako biste učestvovali u nagradnoj aktivaciji, neophodno je da ispratite sledeće korake:
1. Lajkujete Fejsbuk stranicu Mesimo zajedno ili zapratite Mesimo zajedno Instagram stranicu, registrujete se na sajt Mesimo zajedno. Da biste se uspešno registrovali neophodno je da prihvatite kolačiće koji postoje radi boljeg korisničkog iskustva i svih funkcionalnosti na sajtu.
2. Postavite recept i fotografije recepta za omiljeno novogodišnje pecivo koje pripremate sa svežim Alfa ili Vrenje kvascem ili suvim instant Vrenje kvascem za vas i vaše ukućane. Uz to dodate opis zašto je baš to vaše omiljeno novogodišnje pecivo. 

 

U AKTIVACIJI MOGU DA UČESTVUJU PUNOLETNA LICA KOJA:

– pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, e-mail adresu i kontakt telefon) prvenstveno u svrhu kontaktiranja i objavljivanja imena na Fejsbuk stranici Mesimo zajedno ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili u svrhu primanja obaveštenja u toku aktivacije;

– imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, 

– nisu zaposlena u kompaniji Lesaffre RS doo Beograd (uključijući i društva u vlasništvu kompanije)

 

Nagradni fond:

Šest najkreativniijih recepata, fotografija i opisa, po oceni žirija, će osvojiti Lilly vaučere u vrednosti od 5000 dinara. Fond nagrada je: 6 Lilly vaučera u vrednosti od 5 hiljada dinara za pobednike. Žiri čine dva predstavnika kompanije Lesaffre RS doo Beograd i jedan predstavnik digitalne agencije HOMEPAGE DOO NOVI SAD, Šajkaška 37, 21000 Novi Sad.

 

PREUZIMANJE NAGRADE:

Učesnici koji budu stekli pravo na nagradu potrebno je da pošalju svoje podatke (ime, prezime, podaci o rođenju, tačna mejl adresa i kontakt telefon) u inbox Fejsbuk ili Instagram stranice Mesimo zajedno. Takođe, je potrebno da pobednici potvrde mejlom ili Fejsbuk ili Instagram porukom da su primili vaučere.  

Podaci dobijeni na ovaj način od strane dobitnika nagrade neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za potrebe preuzimanja nagrade.

 

OPŠTE ODREDBE:

Lesaffre RS doo Beograd obaveštava sve učesnike u ovoj aktivaciji da ona ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestvovanje u aktivaciji uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja u aktivaciji učestvuje. U slučaju nepredviđenih okolnosti i/ili vanrednih situacija, kompanija Lesaffre RS doo Beograd zadržava pravo izmene datuma realizacije nagradne aktivacije.

Kompanije Fejsbuk i Instagram ni na koji način nisu uključene u pripremu i realizaciju ove aktivacije, i ne snosi nikakvu odgovornost za nju.

Da biste učestvovali u ovoj nagradnoj aktivaciji potrebno je da prethodno prihvatite propisane uslove. Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Prijavom za učestvovanje na ovoj aktivaciji smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci kao što su adresa stanovanja, e-mail i kontakt telefon prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. 

Pristajem da budem kontaktiran od strane kompanije Lesaffre RS doo Beograd, odnosno od predstavnika te kompanije u vezi sa ovom aktivacijom.

Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da kompanija Lesaffre RS doo Beograd pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sve tekstove, zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje kompanija promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd).

Potvrđujem da Lesaffre RS doo Beograd ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da nije odgovoran za štetu koja može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.

 

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

 

U Beogradu, dana 15. decembra 2022. godine.

 

ORGANIZATOR:

Lesaffre RS doo Beograd

***

PRILOG 1

 

OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

(„Obaveštenje“)

LESAFFRE RS DOO BEOGRAD, privredno društvo sa sedištem na adresi Bulevar Milutina Milankovića 11b, Beograd, sa matičnim brojem 20292806 („Rukovalac“), ima nameru da, u svojstvu rukovaoca podataka, a u svrhu organizacije nagradnog konkursa (nagradne aktivacije) pod nazivom „Mesimo zajedno – Novogodišnje nagrađivanje“ („Konkurs“) prikuplja i obrađuje određene podatke o ličnosti. Imajući to u vidu, a u skladu sa članovima 15. i 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018) („Zakon“), Rukovalac obaveštava sve učesnike Konkursa (pojedinačno svaki od učesnika Konkursa: „Učesnik“) o sledećem:

  • 1. Podaci koji će se prikupljati i obrađivati

1.1. Rukovalac namerava da od Učesnika prikupi i obrađuje sledeće lične podatke koji su neophodni za učešće u Konkursu: ime, prezime, email adresa, adresa prebivališta i kontakt telefon („Podaci“).

  • 2. Identitet Rukovaoca 

            2.1. Podaci i identitet Rukovaoca podataka su navedeni u uvodnim odredbama.

  • 3. Pravni osnovi i svrha prikupljanja i daljeg obrađivanja

            3.1. Svrha prikupljanja i dalje obrade ličnih podataka je organizacija Konkursa, obezbeđivanje provera ispunjenosti uslova za učešće Učesnika na Konkursu, kontaktiranje i objavljivanje imena na Fejsbuk stranici Mesimo zajedno ukoliko je Učesnik osvojio nagradu, primanje obaveštenja o Konkursu u toku trajanja istog („Svrha“).

   3.2. Pravni osnov prikupljanja i obrade Podataka je saglasnost Učesnika.  

  • 4. Informacija o primaocima Podataka

    4.1. Učesnik prihvata da njegovi/njeni Podaci mogu biti preneti kompaniji HOMEPAGE DOO NOVI SAD, matični broj 20835648, Šajkaška 37, 21000 Novi Sad, a čiji predstavnik će biti jedan od tri člana žirija koji će odlučiti o pobednicima Konkursa. 

  • 5. Prava, uključujući i obaveštenje o pravima koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade

    5.1. U skladu sa Zakonom, Učesnik ima pravo da bude obavešten u vezi sa obradom Podataka, pravo pristupa Podacima kao i pravo da zahteva kopiju Podataka.

  5.2. U slučaju nedozvoljene obrade Podataka, Učesnik ima pravo da od Rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje Podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

  5.3. Učesnik ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade Podataka, ako ospori tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti Podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

  5.4. Učesnik ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavio Rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja.

  5.5. Učesnik ima pravo na prigovor Rukovaocu na obradu njegovih podataka o ličnosti.

    5.6. Učesnik ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona. 

  • 6. Obaveznost i pravni osnov, odnosno dobrovoljnost davanja Podataka i obrade

    6.1. Davanje pristanka za obradu Podataka u navedenu Svrhu je dobrovoljno.

  • 7. Davanje i opoziv pristanka

    7.1. Pristanak se može opozvati pisanim putem ili usmeno na zapisnik.

  7.2. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

  7.3. U slučaju opoziva pristanka, lice koje je prethodno dalo pristanak je dužno da nadoknadi Rukovaocu opravdane troškove i eventualnu štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

  • 8. Druge informacije od značaja za obradu Podataka

    8.1. Podaci će se čuvati i smatrati poverljivim dokle god su potrebni za ispunjenje Svrhe, u skladu sa primenjivim zakonima, odnosno do opoziva pristanka.

 

 

Povezano

Komentari

Želim primati newsletter

Na sajtu https://mesimozajedno.rs koristimo kolačiće za prijavu i objavljivanje sadržaja i analizu saobraćaja na sajtu . Više o kolačićima Ne prihvatam Prihvatam